Certifikační Autorita VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

  Zde si můžete stáhnout:
  Certifikát kořenové certifikační autority - Veolia Voda CR Root CA (Návod k instalaci)
  Certifikát podřízené certifikační autority - Veolia CR CA
   
  Seznam zneplatněných certifikátů - Veolia Voda CR Root CA
  Seznam zneplatněných certifikátů - Veolia CR CA
   
  Dokumenty Certifikační politika a Certifikační prováděcí směrnice nejsou v tuto chvíli veřejné.
   
Další informace je možné získat na adrese: pki@veoliavoda.cz